Wonden

Afhankelijk van de oorzaak worden wonden onderverdeeld in schaaf-, snij-, steek-, bijt-, brand-en doorlig/drukwonden (= decubitus).  Wonden kunnen ook veroorzaakt worden door kwaadaardige processen en open benen (=ulcus cruris). De aard en ernst van de wond zijn sterk afhankelijk van de plaats, grootte, diepte en verontreiniging van de wond. Vaak heelt een wond vanzelf zonder problemen. Een wondgenezing loopt in verschillende fasen. De eerste fase is de ontstekingsfase, deze duurt 2-5 dagen: allerlei genezingsprocessen worden door het lichaam opgestart. Daarna begint de eigenlijke wondgezening deze duurt ongeveer 28 dagen. Hierna gaat de wond langzaam uitrijpen, deze derde fase kan tot een jaar of langer duren. Als het langer dan 2 weken duurt voordat een wond dicht is spreekt men over een gestoorde wondgenezing. Dit kan allerlei oorzaken hebben. Om te voorkomen dat een wond chronisch wordt is het belangrijk dat er een goed gekeken wordt waarom er moeilijkheden zijn ontstaan. Daarna kan een juist behandelplan worden opgesteld om de wondgenezing te ondersteunen. MediSkin werkt samen met diverse poliklinieken en wondcentra.
Wonden